2012-04-28

Channeling with Hermes

To be loved is the basic need of a human being. To be loved starts as the survival kit for humans when as small as a baby. Without love, there is no life, without love there is no entry into this world. Basic needs are always a form of love and sharing.

Please let yourself know, that it is also basic to love you! You must love your self. Not to the cost of another person, but in sharing with another person. But love your self first and you will be able to share and to give love to your fellow human beings that surround you in life.

In this period of time, a lot of people are waiting. Waiting for all kinds of things. Have you noticed the waiting your self? Are you waiting for a new love, or a new job? Are you waiting for something that you don't know? Are you looking or searching for something that is irreal, or unknown? Lots of you seem to be waiting...

But this could be a period as well, to go for the things you like, to go for the small things of love, the exceeding excellence of your wisdom. It is beyond your measures and waiting is not needed. You are all waiting for the ascention of the earth and of yourselves. This is the waiting without realizing what you are waiting for.

Lots and lots of things are happening around the world. People are watching all the events and think they are not connected to them. But they actually are, as you all are part of the whole. And watching this world change, thinking about it, knowing that things are happening, having an opinion, all these so called inactive actions are still influencing the whole.

So never think you do not contribute in an active way, because you all do. Because you love!

We love you all

Hermes.

2012-04-27

On the edge of the milky way...

Little loving water creatures 
living on the edge of the fysical milkyway
in emerging water so bubbly and active
surrounded by the angels of love
and the old priests of ancient Atlantis

Contact with the Logos in first degree
telling Logos whatever they see
in deep contact with this divine sea
they lift your worries and set you free

Clear my mind with water
rinse my soul through love
let them take me higher
and have faith in heaven above


2012-04-22

Look through the clouds

Sometimes in our life we see only darkness, we see the rain and the dark clouds above us and we wonder if the sun will ever shine again. And yet we all know... the sun will always come back, it never disappears from our life.


In our darkest hours we should know that we will always see the sun, the light again. Sometimes by a reflection through the clouds, just to let us know, the light of love is never gone.

2012-04-20

Anthony de Mello

We kunnen alleen maar van het leven genieten als we niet bang zijn voor verlies

We can only enjoy life if we are not afraid off lossDenk hier eens over na, want wat valt er verder nog over te zeggen? We doen zo veel moeite om dingen te "krijgen" of te behalen. Een huis, een partner een baan. Maar als we het eenmaal hebben, dan zijn we bang om het te verliezen! Genieten we dan nog wel van wat we hebben? En zou het net zo mooi zijn als het nooit meer weg zou gaan? Of zit de charme en het genieten er juist in dat we weten dat niets voor eeuwig is maar dat het nu in onze handen is in plaats van bang te zijn om het kwijt te raken.

Just think about this, don't need to say much anymore... We put so much effort in "getting" things. Like that job you wished so much, or your partner, your house. But once we have it, we get afraid of loosing it! Do we even enjoy what we have? And would it be just as good if it would be with us for ever? Sometimes the beauty and the charme of having, is because we know it is not for eternity, so we can enjoy what we have now, instead of being afraid to loose it.

2012-04-15

Cropcircle designs

Every year a lot of cropcircles appear around the world. Most of them seem to be made in Wiltshire and the UK. In 2010 I visited this part of the world with my family. Not only to visit a cropcircle, but also to walk through Avebury and to watch Stonehenge.

The Circles of stones and of crops are impressive and have a lot of energy, that can be felt by everyone. To me it almost felt like coming home, feeling energized and comforted in a special way.

Some of the cropcircles have such a beautiful design and I work with them in a way that makes me happy, I try to copy them on wood and fill in with color, like this one on the left.

This cropcircle to me represented the seven most important chakra's of human beings, centres of our connection to life, earth and the divine part of our souls.

I intent to use this painting as an oracle board, using gemstones on it to tell me what is happening with someone on any chakra level. It's not totally ready yet, words will come in, and some beautiful glyphs that a lovely lady gave me will be transported to this design as well. But the strong design is the center of this piece.

2012-04-12

Rewarded with love


When we do something special for our brothers and sisters
we sometimes are rewarded for it

not with money, not with a service, but with love
I was rewarded with this beautiful piece of love
made by Pablo and I'm so grateful for it.

Thank You

2012-04-11

Channeling Hermes 2012-04-11

Laat los wat je heeft gebonden, opdat je de vrijheid van jouw leven ervaart.
Mensen zijn op veel manieren gebonden in hun doen en laten en zelfs in hun denken. Bepaalde patronen komen voort vanuit je verleden en zijn moeilijk los te laten. Maar als je kritisch durft te kijken naar je eigen denken, handelen, gewoontes en patronen, zul je ontdekken dat veel daarvan niet nuttig, wijs of zelfs wenselijk is. Vooral de woorden die mensen uiten in negatieve zin tegen zichzelf gekeerd, zijn destructief.
Leer om jezelf met het positieve van zelf liefde te zien en op die wijze ook te denken. Wanneer je jezelf volledig met liefde leert te accepteren, zul je meer en meer een gevoel van vrijheid vaan ervaren en kun je het los laten om je emoties, irritaties en opmerkingen van anderen persoonlijk aan te trekken.
Zo kun je de reacties van anderen op jouw zijn, zien als hun persoonlijke invulling van het leven. Een invulling die altijd anders zal zijn dan die van jou, omdat een ieder van jullie zijn eigen expressie van het leven is.
Laat los om je in het drama te begeven wanneer anderen je mentaal raken. Je kunt alleen werkelijk geraakt worden door je eigen onzekerheid, die voorkomt uit een gebrek aan zelf liefde.
Durf om tijd en ruimte voor je zelf te creëren. Laat ook los wat anderen daar van denken. Niet doet er toe, als jij beseft dat je jouw leven leidt zoals jij dat wenst.
Loslaten is ook belangrijk bij het verwerken van gebeurtenissen en trauma’s uit het verleden. Doe dit door jezelf en jouw verhaal op welke wijze dan ook te uiten. Dit kan in een verhaal, een lied, een tekening of een gedicht, of welke wijze dan ook die bij jou past.
In deze periode van gestage ontwaking van de mensen, waarbij iedereen meer vanuit zijn hart zal gaan leven, zal er ook veel bij jullie los gaan komen. Het zal niet langer binnen jullie blijven. Jullie zullen een vrijer gevoel gaan ervaren,, een liefdevol gevoel naar jullie zelf, de aarde, alles wat leeft. Jullie zullen in gaan zien dat de ware reden van jullie bestaan nu de liefde zal zijn.

Er zullen mensen zijn die het in de wetenschap zullen zoeken, of in het realistische. Er zullen mensen zijn die willen vasthouden aan hun ideaal of religie. Wat een ander ook kiezen zal, kies vooral je eigen waarheid! Jouw waarheid en jouw liefde zijn je kompas in dit leven. Laat al je boeien los en stuur voortaan op dit innerlijke kompas van vrede, liefde en wijsheid, jouw innerlijke waarheid.

Ik Ben Hermes.

2012-04-09

Lao Tzu (Tao Te Ching)

Weinig woorden gebruiken is natuurlijk. Een heftige wind kan geen hele dag duren.

Using little words is natural. A fierce wind cannot last a whole day

2012-04-06

Channeling Hermes


Donderdag 29 maart 2012

Heb je al gezien hoe krachtig de zon je tegemoet komt met haar warmte en liefde? Het is lente en het is buiten vrolijk en frivool. Mens, dier en plant genieten van deze tijd van het jaar, worden vrolijker en voelen meer warmte en liefde voor al wat leeft.

Dit jaar lijkt wat betreft de lente op alle voorgaande jaren die jullie als mens in dit leven hebben mogen ervaren. En toch is het niet helemaal het zelfde.

In jullie universum is veel gaande. Veel dingen worden waargenomen maar niet verklaard door de wetenschappers op jullie aarde. De zon heeft zo in de afgelopen weken opmerkelijke vormen getoond die overeenkomen met oude voorspellingen van voor jullie heugenis. De standen van de planeten vormen bijzondere lijnen en figuren die als zeer opmerkelijk kunnen worden beschouwd.

Veel mensen zijn nu op zoek naar hun waarheid. Hun ware zelf, ware liefde, ware wijsheid komt langzaam tot hen en de vreugde van herkenning is groots.

De waarheid te kunnen leven en te kunnen zijn die je bent is een alles bepalend gegeven voor een verdere doorgang en groei als ziel.

Vul je gedachten met het zonlicht van de positieve waarden van jouw leven, jouw liefde en jouw waarheid. Leer te vertrouwen en zet je zorgen opzij. Wie leert te vertrouwen zal het juiste kunnen ontvangen en uitzenden. De sleutel is liefde. Liefde voor het zelf die de kracht van het vertrouwen en de innerlijke bron van kracht versterken en je zo beschermen tegen onzekerheid, angst en schaamte. Alles wat je vanuit die liefde doet zal heilzaam zijn.

As we niet te veel beschikken over die innerlijke liefde, voor het zelf, kan de onzekerheid via het denken en het piekeren de overhand nemen. Richt je dan op je hart en leef vanuit zelf liefde, keer op keer, mag je hier naar terug gaan en het vragen om zelf liefde en vertrouwen te delen met het denken.

Overwin je angsten door de kracht van het leven te ervaren. Jullie zijn veel sterker, wijzer en liefdevoller dan velen nu geloven. Door het leven en de oude manier van denken zijn jullie soms op het verkeerde spoor geraakt. Bang gemaakt en onheus behandeld zijn jullie gaan geloven in het inferieure van de mens. Maar de waarheid is dat jullie allen goddelijke, liefdevolle schepselen zijn, gekomen vanuit de bron van het bestaan, vanuit de liefde die is.

Vee staat nog te gebeuren in dit bijzondere jaar 2012, waarin ieder mens een stap dichter bij de waarheid zal komen, ieder op zijn eigen manier, op een vlak dat voor ieder persoonlijk belangrijk is. Zie het jaar 2012 als de lente. Een lente waarin de zaadjes vanuit het donker naar het licht zullen groeien, zich zullen verheffen en ontwaken vanuit een diepe slaap.

Enkelen van jullie zijn reeds begonnen de eerste stappen te maken naar innerlijke wijsheid, samenwerking en liefde. Deze prachtige reis zal voor velen het einddoel van vrede en ascentie in zich dragen.

Het vermengen van de wijsheid met liefde zal vervolgd worden door vrede. Julie hebben daar mooie symbolen voor die ik met jullie wil delen:

 
Wees blij, wees vreugde, wees wijs, wees liefde en ervaar vrede.

Ik heb jullie allemaal lief vanuit mijn ziel.Ik ben Hermes.