Hermes

Een van mijn gidsen is Hermes een bekende godheid uit de Griekse mythologie. Hij is ook bekend als Thoth, een god uit Egypte. Hermes begeleid mij bij een aantal dingen die met mijn spirituele ontwikkeling te maken hebben. Hij begeleid vanuit liefde en is voor mij als een vader, een man, een broer en een vriend. De band met hem is nauw, voor zover dat mogelijk is tussen mens en gids, en alles gebeurt vanuit liefde en een diepe vriendschap.

Hermes in de Griekse mythologie is een boodschapper van de God Zeus. Hij is echter ook bekend onder de naam Mercurius bij de Romeinen. Zijn planeet is dan ook Mercurius, en de eerste keer dat ik met hem kennismaakte bracht hij me deze planeet in beeld. Als huisdier heeft hij een groep leeuwen, die vrij rondlopen rond zijn woning die er uit ziet als een kathedraal in egyptische stijl. Het is grappig om het hier neer te zetten hoe hij woont en wat zijn huisdieren zijn, tenslotte is hij verre van een mens, maar het zijn de beelden die hij me in het begin gaf om met hem kennis te maken.

Ook Thoth is een bekende uit de Egyptische tijd. Hij is de God van het schrift en de tussen persoon tussen de overleden ziel en de onderwereld. In de Egyptische tekens zie je hem vaak als een ibisman. Zijn attribuut is een veer en hij heeft een staf met twee slangen en daarboven een bal met vleugels. Dit laatste symbool komt ook weer bij Hermes voor.

Ik kwam er nogal laat achter dat ik contact met hem heb, en waarschijnlijk altijd heb gehad ook, zij het tot dan toe onbewust. Veel creatief werk dat ik maakte had symbolen in zich die met hem te maken hebben, waaronder vooral de dubbele slang.

Ik kan Hermes niet tekenen, omdat ik geen duidelijk gezicht krijg, ik zie altijd bepaalde attributen en ik voel dat hij het is, maar er zijn natuurlijk op het internet genoeg plaatjes van deze godheid te vinden. Wel heb ik al tijden geleden eens een tekening gemaakt die met hem en mij te maken heeft en die ik later vereenvoudigd nog heb gemaakt:


Wat ik vooral samen met Hermes doe is channelen, hij geeft mooie boodschappen door die ik graag openbaar maak zoals hij ook wil. Daarnaast heeft hij me begeleid tijdens een bijzondere periode waarin er allerlei poorten werden geopend van het aardse bewustzijnsgrid. Ik mocht deelnemen/meekijken bij die gebeurtenissen. En wat Hermes vaak doet zijn bepaalde leringen aan mij doorgeven in beeld. Door te laten zien hoe sommige dingen werken, of door mijn verleden of vorige levens te laten zien. Het is nogal divers dus wat ik bewust doorkrijg van hem, en dan weet ik nog niet eens wat er onbewust wordt doorgegeven door hem ;) Hermes is mijn beste vriend wel aan de andere kant van de sluier en we hebben vaak veel plezier samen.